תמיד אני נZכר

 


 


יש אנשים שלא אוהבים אותי


מצידי זה בסדר


משהו בי רק מזכיר להם


משהו אצלם


 


יש אנשים שאני שפוט שלהם


מצידי זה בסדר


אני חלק מהם ואני מוכן


למות בשבילם


 


 


אתם יודעים מי אתם


אני יודע מה שאני יודע


וזה לא תמיד אותו דבר


תודה לאל השינויים


למצבים המתחלפים


 


יש אנשים שאני רוצה לשכוח


מצידי Zה מאמץ


תמיד אני נזכר


במדרגות זה כבר מאוחר