מוכרחים

מוכחרים לעצור את השחיתות, מוכרחים להמשיך לנגן, אסור להחמיץ את משחק העונה, את פרק הבכורה

חייבים להשוות את השכר, לחתוך בהוצאות לתקן את הנעליים

צריכים שינוי , צריכים לפקוח את העיניים לא להאכיל את הדגים, חייבים לסגור את הברז, לא להרגיז את הדובים אל תגידו לא ידענו אל תגידו לא אומרים, הכל בלטים קופץ עליכם מהמסכים

אסור לוותר על הזכות להגשים חלומות, חייבים להפסיק את הבזבוז, את הבזיון, לקלף את השריון, ממחר מפסיקים להפעיל את הדמיון!

מוכחרים לעצור את השחיתות, מוכרחים להמשיך לנגן, אסור להחמיץ את משחק העונה, את פרק הבכורהחייבים להשוות את השכר, לחתוך בהוצאות לתקן את הנעלייםצריכים שינוי , צריכים לפקוח את העיניים לא להאכיל את הדגים, חייבים לסגור את הברז, לא להרגיז את הדובים אל תגידו לא ידענו אל תגידו לא אומרים, הכל בלטים קופץ עליכם מהמסכיםאסור לוותר על הזכות להגשים חלומות, חייבים להפסיק את הבזבוז, את הבזיון, לקלף את השריון, ממחר מפסיקים להפעיל את הדמיון!