בסוף של דרך

 


 


תמיד בסוף של דרך


יש פריחה באמנות


אבל עכשיו זה קצת אחרת


יש תחושה של התנוונות


 


אהה הה אהה הה


 


יותר מידי צברנו


אמונות תפלות ונשק


יותר מידי פחדנו


שהגיע כבר הסוף


 


אהה הה אהה הה


 


מי שצועק יותר חזק


הוא זה שצודק


ומי שחושב רק על כסף


סופו להתפרק


 


חבל  שהתרופה


למחלת החומרנות


היא תוקפנות דתית


רוויה בגזענות


 


אלו שהאמינו בפרחים


היו יותר יפים


אלו שנשמו את הפרחים


עדיין הם נושמים