לא הייתי פה

כבר כמה זמן לא הייתי פהעבדתי קשהעבדתי ביום עבדתי בלילהלא היה לי הרבה זמן לבשלאכלתי מעטלא יצאתי לבלותעבדתי קשהעכשיו אני יוצא לחופשחופשאבל האם אני יוצא לחופשי?האם אני חופשי?

פוסט לא לילדים

בעין הסערה באין הכרהשקט יפהיפה נוראבאחרות באהבת החרותצורת חיים אפשריתלכל אדם באשר הוא אדםזכותו של כל אחד להיות אומן להיות חופשי חרותאחרות סערה הכרהקרהאו לא קרה

כמו כולם

כמו כולם אני חושב על כסף גדול, אבל אז אני נזכר שהוא עולה לי בחופש שליכמו כולם אני רואה טלוויזיה אבל אז אני נזכר שהזמן שלי מוגבלכמו כולם אני מתגעגע לילדוּת, אבל אז אני מבין שאני חי רק עכשיוכמו כולם אני מתעצבן בפקק אבל אז אני מפזם שיר שאני אוהב ועוזב את התורכמו כולם אני […]