time to relax

איגי פופ והסטוג'ס נתנו בראש. לא רק בתור ביטוי, לא רק בגלל שזה מה שאומרים לעשות. איגי באמת עשה את זה. הוא לא נתן לאלפי האנשים שהגיעו לראות אותו בהנגר מנמנמים לו בפנים מרוב נוחיות. הסטוג'ס היא להקה רוצחת, עם הריפים הכי טובים ואליפות האולם בדינמקה. אבל איגי, לא חשב שזה מספיק כדי שהערב יידלק. […]