המורה

מתבונן בהם כותבים


חושב מה הם חושבים


 זוכר מה שחשב על מורים


 מה אתם יודעים


דברים משתנים


 האנגלים אומרים


מי שלא יכול לעשות, מלמד


אבל אני ושאל


 מי שעושה מעביר לאחרים?


במחלקה לאמנות מלמדים אמנים


אתה רוצה ללמוד ממי שמציג


מלמד לכתוב שירים


יש דברים שאפשר ללמוד


ויש דברים שאפשר ללמד


 התלמיד הטוב לומד גם את מה שאי אפשר


והוא או היא הם הסיבה


שהעסק ממשיך להתגלגל