כאןדן2 הלילה

גם אתם יכולים הלילה כאןדן2ברדיו תל אביב 102fm24:00-2:00התוכנית מאפשרת לכלום לשלולח שירים וסיפורים קצריםאת הטובים אני משמיע או קוראבבקשה לכאן:candan2@102fm.co.il או לכאן:http://www.dantoren.com/forum/2 תראות דן

בקשות תשומת לב

שולחים לי תקראתשמעאני שר או כותב או כותבתכבר לא למגירהאני מקשיב או קוראמדובר בהרבהאבל עוזר רק מעט למי שאפשר למי שמכיר למי שלומד אצליככה זה סינון, אין ברירהזה קורה זה יקרה זה קרההעולם מתכווץ הצרות מתרבות וביחס הפוך אנשים רבים יותר רוצים להתבטא זה טבעי זה מובן זה ידועכמו שאמרה לנו פעם המורהושיהיה בהצלחה לכולנו.