טקסט חדש מתוך מילים נוזליות

אם רואים את היםוכמהמעניין אותי גם למהבונים מגדלים, מגדלים באווירמסתירים מכסים משתלטיםעל הנוף  כמו אגרוף זה מרגישרגישות של בטוןמנהרות וטירות שעוברות מחברותמסלולים לעבור ממקום למקוםעוד מעט יגמר המקום אם רואים את היםזה נעיםמרגשים מרחקיםושיש עוד חייםסיכוי למסע לשינוי הרפתקהאם רואים את הים